Hebt u een vraag over lezingen? Klik dan hier

mail

Lezing

 

Home 
Reactie 
Preken 
Lezing 
Geloven... 
Projecten 
Boeken 
Artikelen 
Over mijzelf 
Links 

Hieronder staat een selectie preken die u kunt lezen. Wilt de preek gebruiken in een leesdienst, dan kunt u de liturgie per email opvragen.

 • Het lezen van de Openbaring van Johannes. Dit bijbelboek ervaren velen als moeilijk. In een lezing besteed ik vooral aandacht aan drie aspecten van het lezen en begrijpen van dit laatste bijbelboek:
  1. de oud-testamentische wortels
  2. de situatie van de kerk in Klein-Azië van de eerste eeuw
  3. de opbouw van het bijbelboek
 • De doop van kinderen en/of de doop van volwassenen. Er leven veel vragen rond de doop van kinderen. Waar staat dat in de bijbel? Hoe verhoudt zich de besnijdenis tot de doop en omgekeerd. Ik besteed aandacht aan:
  1. de achtergronden van de (vele) vragen
  2. de relatie tussen doop en het oude en nieuwe verbond
  3. de relatie tussen doop en besnijdenis aan de hand van Ezechiël 36:24-27, Romeinen 4:7-12 en Kolossenzen 2:11,12