Over mijzelf

Home 
Reactie 
Preken 
Lezing 
Geloven... 
Projecten 
Boeken 
Artikelen 
Over mijzelf 
Links 

    

Personalia

Naam: Evert Jan Hempenius

Adres: Stuurboord 1

Postcode, woonplaats: 3823 TA Amersfoort

Telefoon, vast: 033-7370232

Telefoon, mobiel: 06-18553320

E-mailadres: e_hempenius@yahoo.com

Geboortedatum: 20-07-1961


Werkervaring

1992-heden, Predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt)

2012-heden, docent HAVO/VWO/Gymnasium, GSG Guido de Bres, Amersfoort/ Arnhem.

  Werkzaamheden:

  • Lessen Klassieke Talen: VWO1/2/3.

 

1999-2013, Predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Barneveld.

  Werkzaamheden:Voorgaan in de zondagse erediensten, catechese, pastoraat, cursus geven aan gemeenteleden over Bijbelse onderwerpen.

1992-1999, Predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen.

  Werkzaamheden:Voorgaan in de zondagse erediensten, catechese, pastoraat, cursus geven aan gemeenteleden over Bijbelse onderwerpen.

1985-1986, Landbouwkundig adviseur in Mali. Namens de organisatie World Relief/ Tear Fund, standplaats Sevaré.

  Werkzaamheden:adviezen geven op landbouwkundig gebied vanuit de opleiding als landbouwkundig ingenieur (Tropische Plantenteelt).

1985 Docent Tropische Plantenteelt, Hogere Landbouwschool, Deventer.

  Werkzaamheden:studenten onderwijzen in de Tropische Plantenteelt.

1997-heden Docent Theologie in het kader van kortdurende uitzendingen.

  Werkzaamheden:theologie onderwijzen op diverse theologisch opleidingen. Meestal in de zomerperiode.

  • Larnaca, Cyprus namens de MERF, (twee maal drie weken).

  • Eldoret, Kenya namens de GZB/DVN, (eenmaal zes weken).

  • Pretoria, Zuid-Afrika namens de DVN, (eenmaal vier weken).

  • Dehradun, India namens de DVN, (drie maal vier weken).

 

Opleidingen

1986-1993 WO-Theologie, Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (vrijgemaakt), Kampen.

 • afstudeervakken:

  • Gemeenteopbouw en Kerkrecht

  • Nieuwe Testament

1978-1984 WO-Landbouwwetenschappen Landbouwuniversiteit Wageningen.

 • afstudeervakken:

  • Tropische Plantenteelt

  • Ontwikkelingseconomie

  • Voorlichtingskunde (interculturele communicatie)


1972-1978 VWO, Nassau-college, Heerenveen.


Overige relevante ervaringen:

 • Jongeren- en jongvolwassenen-pastoraat.

 • Catechese 12-25 jaar. In de catechese jongeren helpen om Jezus te leren kennen door de Bijbel te leren lezen.

 • Kerk-School-projecten. Gesprekken en Bijbelstudie op de basisschool en ruimte voor de kinderen in de eredienst.

 • Workshops gegeven voor christelijke HBO- en WO-studentenverenigingen.

 • Workshops gegeven over het lezen van de Bijbel op de conferentie voor jeugdleiders.

 • Studentlid van de Faculteitsraad, Landbouwuniversiteit Wageningen.

 • Studentlid van de Onderwijscommissie Tropische Plantenteelt, Landbouwuniversiteit Wageningen, mede verantwoordelijk voor de inrichting van een nieuw onderwijsprogramma.


Andere werkzaamheden

 • Medewerker, schrijver van dagopeningen voor het gereformeerd onderwijs – GRIP, GRIP-dagopening (2012-heden).
 • Bijbelcursussen voor volwassenen rondom Bijbelboeken in diverse gemeenten. 4 – 6 avonden per cursus, 3 à 4 keer per jaar. (1995-heden).

 • Voorzitter BGO, een landelijke organisatie binnen de Geref. Kerken (vrijgemaakt) die jeugdleiders, catecheten en mentoren ondersteunt met materialen, cursussen en coaching (1998-heden).

 • Schrijver van enkele boeken, waaronder:

  • “Liefde en zo”, een boek met twintig thema's rond Liefde, Huwelijk en Seksualiteit, voor jong-volwassenen. (uitgeverij Jongbloed, Heerenveen)

  • Dagboekjes voor jongeren, (geschreven samen met dominee Gert Hutten) (uitgeverij Jongbloed, Heerenveen)

  • Bijbelstudieboekjes over het bijbelboek de Openbaring van Johannes in opdracht van de Bijbelstudiebond (uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld).

 

Hobby’s

 • Postzegels verzamelen

 • Zeilen

 • Culturele vakanties

  •