schrijver ds. E.J. Hempenius
  Type

  Paperback

  Uitgever Leesmijnboek.nl
  ISBN

  90-5595-016-5

   

  Lees je Bijbel,...! Tips voor Bijbelstudie.

  “Lees je Bijbel,…!” is een bewerking van ‘Bijbelstudie’ dat eerder is verschenen in de Scala-reeks. “Lees je Bijbel,...!” maakt onder andere gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

  Inhoudsopgave

  Hoezo nieuwsgierig?       

  5

  Zo denk ik erover:            

  13

  Meer dan interessant         

  20

  Mensenwerk?                   

  30

  Geloof jij de Bijbel?          

  37

  Welke Bijbel?                   

  50

  Nu gaan we lezen

  62

  Op reis in de tijd

  73

  Hup, aan het werk!  

  86

   

   

  Literatuur

  103

     

  Bijbelstudies

  105

  1. Je hebt Christus leren kennen (Efeziërs 4:17-24)

  107

  2. Niet alleen horen, maar ook doen (Matteüs 7:23-29)

  112

  3. Het verlangen naar verlossing (Genesis 4)

  116

  4. De terugkeer van de verloren zoon (Lucas 15:1-2, 11-32)

  123

  5. De twee wegen (Psalm 1)

  127

  6. Een visioen (Openbaring 13)

  132